INNOGY Fotowoltaika (PV) oferta/wniosek do umowy

formularz do sporządzenia oferty- niezbędny do podpisania wniosku

kalkulator do wyliczenia wielkości instalacji

Wniosek wybieramy w oparciu o decyzję klienta- po jego podpisaniu Innogy wypłaca prowizję zaliczkową, która może być regresowana jak klient wycofa się z realizacji:

wniosek o umowę z dofinansowaniem bez ubezpieczenia

wniosek o umowę z dofinansowaniem i ubezpieczeniem

wniosek o umowę gotówka/leasing/kredyt bez ubezpieczenia

wniosek o umowę gotówka/leasing/kredyt z ubezpieczeniem

umowa studium wykonalności instalacji – dokument potrzebny przy większych instalacjach. Oplata jest trakotwana jako forma zaliczki ze strony klienta. W momencie, gdy klient realizuje projekt, kwota jest odejmowana od sumy końcowej.