Engie Zielona Energia:

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji Energia Elektryczna:

Pozyskanie:

pełnomocnictwo x 1 egzemplarz

umowa 2 x egzemplarz

załącznik nr 3 (wykaz PPE) x 2 egzemplarz

załącznik nr 2 (harmonogram sprzedaży) 2 x egzemplarz

załącznik nr 10 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

Więcej...

Innogy dokumenty GAZ :

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji:

Pozyskanie:

protokół zdawczo odbiorczy 1 x egzemplarz

pełnomocnictwo x 1 egzemplarz

oświadczenie dotyczące okresu wypowiedzenia 1 x egzemplarz

umowa kompleksowa 2 x egzemplarz

załącznik nr 1 do umowy kompleksowej x 2 egzemplarz

załącznik nr 2

Więcej...

Innogy dodatkowe dokumenty (wymagane opcjonalnie):

Protokół zdawczo odbiorczy na terenie Innogy (Warszawa KWP)

Oświadczenie o zmianie danych klienta

Oświadczenie o deklarowanym zużyciu (cesje, nowe przyłącza)

Oświadczenie klienta o modernizacji układu pomiarowego (wykorzystujemy przy taryfach „B”)

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej- stosujemy przy

Więcej...