Innogy dokumenty GAZ :

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji:

Pozyskanie:

protokół zdawczo odbiorczy 1 x egzemplarz

pełnomocnictwo x 1 egzemplarz

oświadczenie dotyczące okresu wypowiedzenia 1 x egzemplarz

umowa kompleksowa 2 x egzemplarz

załącznik nr 1 do umowy kompleksowej x 2 egzemplarz

załącznik nr 2

Więcej...