Innogy dokumenty GAZ :

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji:

Pozyskanie:

protokół zdawczo odbiorczy 1 x egzemplarz

pełnomocnictwo x 1 egzemplarz

oświadczenie dotyczące okresu wypowiedzenia 1 x egzemplarz

umowa kompleksowa 2 x egzemplarz

załącznik nr 1 do umowy kompleksowej x 2 egzemplarz

załącznik nr 2

Więcej...

HEG dokumenty GAZ:

Lista dokumentów do umowy – wypełnia Sprzedawca

Umowa 2 x egzemplarz

OWU 2 x egzemplarz (doc.)

OWU 2 x egzemplarz (pdf.)

Załącznik nr 4- 2 x egzemplarz (doc.)

Załącznik nr 4 – 2 x egzemplarz (pdf.)

Załącznik nr 5 –

Więcej...