Engie Zielona Energia:

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji Energia Elektryczna:

Pozyskanie:

pełnomocnictwo x 1 egzemplarz

umowa 2 x egzemplarz

załącznik nr 3 (wykaz PPE) x 2 egzemplarz

załącznik nr 2 (harmonogram sprzedaży) 2 x egzemplarz

załącznik nr 10 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

Więcej...

Innogy dodatkowe dokumenty (wymagane opcjonalnie):

Protokół zdawczo odbiorczy na terenie Innogy (Warszawa KWP)

Oświadczenie o zmianie danych klienta

Oświadczenie o deklarowanym zużyciu (cesje, nowe przyłącza)

Oświadczenie klienta o modernizacji układu pomiarowego (wykorzystujemy przy taryfach „B”)

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej- stosujemy przy

Więcej...

Handen :

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji Energia Elektryczna:

Dokumenty potrzebne do pozyskania:

umowa z kolorami 2 x egzemplarz

umowa bez kolorów 2 x egzemplarz

lista kontrolna 1 x egzemplarz

Dodatkowe dokumenty:

wzór jak prawidłowo wypełnić umowy

oferta niewiążąca dla klienta

10

Więcej...