Handen :

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji Energia Elektryczna:

Dokumenty potrzebne do pozyskania:

umowa z kolorami 2 x egzemplarz

umowa bez kolorów 2 x egzemplarz

lista kontrolna 1 x egzemplarz

Dodatkowe dokumenty:

wzór jak prawidłowo wypełnić umowy

oferta niewiążąca dla klienta

10 przykazań- standardy

aktualizacja danych klienta

formatka do wyceny indywidualnej

oświadczenie zgoda/rezygnacja dotycząca e-faktury

pełnomocnictwo do zmiany grupy taryfowej: