Innogy dodatkowe dokumenty (wymagane opcjonalnie):

Protokół zdawczo odbiorczy na terenie Innogy (Warszawa KWP)

Oświadczenie o zmianie danych klienta

Oświadczenie o deklarowanym zużyciu (cesje, nowe przyłącza)

Oświadczenie klienta o modernizacji układu pomiarowego (wykorzystujemy przy taryfach „B”)

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej- stosujemy przy cesjach, podpisuje klient zdający licznik

Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej OSD inny niż Innogy

Narzędzie do liczenia wolumenu z mocy umownej (stosujemy przy cesjach lub nowych przyłączach)

Oświadczenie o zmianie danych dla klienta PGE

Protokół zdawczo-odbiorczy Tauron

Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego

Oświadczenie o skreśleniach przy korektach wolumenu

Pełnomocnictwo szczegółowe ( do udzielania dalszych pełnomocnictw)

Materiały informacyjne:

-przewodnik po marce

-lista GUD