Engie GO Energia:

Cennik i opis produktu GO Energia

załącznik nr 4- pełnomocnictwo 1 x egzemplarz

umowa- 2 x egzemplarz

załącznik nr 3 (wykaz PPE)- 2 x egzemplarz

załącznik nr 2 (harmonogram sprzedaży energii) – 2 x egzemplarz

załącznik nr 1 OWU- 1 x egzemplarz

załącznik nr 7 (informacja o prawie do odstąpienia) – 1 x egzemplarz

załącznik nr 9 ( informacja o przetwarzaniu danych osobowych) – 1 x egzemplarz

ankieta- profil klienta