Kompleksowy Wyłącznik Podwyżek Warszawa C1x (mały odbiór)

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji Energia Elektryczna:

Pozyskanie:

pełnomocnictwo x 1 egzemplarz

umowa kompleksowa 2 x egzemplarz

załącznik nr 1 do umowy komplaksowej x 2 egzemplarz

OWU x 1 egzemplarz

RODO x 1 egzemplarz dla KSH ( Sp z o.o. Sp zo.o. sp k. S.A.

RODO x 1 egzemplarz podmioty bez osobowości prawnej (DG, S.C., S.J.)

aktualizacja danych – dodatkowo nie jest konieczne

Regulamin produktu „Zielona Energia” 1 x egzemplarz – opcjonalnie tylko do tego produktu

Utrzymanie umowy:

aneks – 2 x egzemplarz wystarczy tylko ten dokument, chyba, że pełnomocnictwo jest na czas określony do końca trwania umowy lub podpisuje umowę osoba inna niż pozyskanie.