Kompleksowy Wyłącznik Podwyżek Warszawa C2x (duży odbiór)

Komplet dokumentów potrzebnych do weryfikacji Energia Elektryczna:

Pozyskanie:

pełnomocnictwo x 1 egzemplarz

umowa kompleksowa 2 x egzemplarz

załącznik nr 1 x 2 egzemplarz

OWU x 1 egzemplarz

oferta do umowy kompleksowej dla firm 1 x egzemplarz

oferta do umowy kompleksowej dla biznesu 1 x egzemplarz

złącznik nr 1 do umowy kompleksowej 1 x egzemplarz

załącznik nr 2 do umowy kompleksowej 1 x egzemplarz

RODO x 1 egzemplarz dla KSH ( Sp z o.o. Sp zo.o. sp k. S.A.

RODO x 1 egzemplarz podmioty bez osobowości prawnej (DG, S.C., S.J.)

Regulamin produktu „Zielona Energia” 1 x egzemplarz- opcjonalnie tylko dla tego produktu

aktualizacja danych – dodatkowo nie jest konieczne

Utrzymanie umowy:

aneks – 2 x egzemplarz wystarczy tylko ten dokument, chyba, że pełnomocnictwo jest na czas określony do końca trwania umowy lub podpisuje umowę osoba inna niż pozyskanie.